VUT v Brně prezentuje návrh nového vizuálního stylu

Tuto webovou prezentaci jsme připravili proto, abychom Vám představili návrh nového vizuálního stylu VUT v Brně. Chtěli bychom jejím prostřednictvím vysvětlit zastáncům stávající podoby, proč si myslíme, že je současný vizuální styl nadále nevyhovující, proč usilujeme o jeho změnu, a představit to, jak bychom chtěli vypadat. Přestože je často v očích laické veřejnosti vizuální styl redukován pouze na samotné logo, jedná se o komplexní záležitost, která vyžaduje pečlivé promyšlení již od samého začátku. V našem konkrétním případě jsme považovali za důležité, aby nový vizuální styl posílil vnímání univerzity jako jednoho celku, aby byly veškeré její součásti snadno vizuálně přiřaditelné k hlavní značce a aby se nové logo dokázalo vypořádat s názvem instituce, který má v jistém ohledu svá omezení (podrobnější vysvětlení naleznete v kapitole “proč chceme změnu?”). Chtěli bychom také docílit toho, aby byla nová značka použitelná a čitelná na všech dostupných médiích a aby byla její vizuální stránka přitažlivá a snadno zapamatovatelná.

Uspořádali jsme tedy soutěž a na těchto stránkách Vám chceme představit vítězný návrh, který z ní vzešel. Dalším úkolem pro letošní rok je příprava studie, díky které bychom získali představu o finanční náročnosti případné implementace. V rámci ní je třeba zjistit, které položky by bylo třeba změnit ihned po zavedení nového vizuálního stylu a které v dalších letech, a jaké by tyto kroky přinesly náklady. To, zda se rektor rozhodne v budoucnu předložit Akademickému senátu návrh změny loga a jednotného vizuálního stylu, záleží kromě předpokládaných pozitivních dopadů na lepší komunikativnost univerzity také na finanční náročnosti a vůli všech zainteresovaných tuto změnu prosadit.

Prorektor pro marketing a vnější vztahy
Útvar vnějších vztahů a marketingu