Jak proběhla soutěž?

Soutěž jsme připravovali ve spolupráci s Alanem Zárubou, který je všeobecně respektovaným odborníkem na problematiku vizuálního stylu. Kromě práce ve vlastním grafickém studiu Alba Design Press a pedagogické činnosti na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze je Alan Záruba znám širší veřejnosti zejména jako artdirector vizuální prezentace České televize, pod jehož taktovkou se změnila např. grafická podoba televizního programu ČT24. Je autorem nebo spoluautorem řady publikací – například CI.CZ, mapující firemní vizuální styl v České republice po roce 1990, nebo průvodní studie publikace Studio Najbrt – život, štěstí, překvapení.

Vítěze soutěže (vyhlášené 24. 10. 2011) vybrala komise s převahou externích odborníků. Zasedli v ní:

Ing. Alan Záruba, M.A
grafický designér, odborný publicista, pedagog, artdirector

Mgr. Michal Richtr
odborný konzultant v oblasti corporate identity ve studiu Dynamo Design, spoluautor publikace CI.CZ

Prof. Ing. Arch. Zdeněk Ziegler
grafický designér a typograf, bývalý rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a současný pedagog na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni

Mgr. art. Palo Bálik
typograf, pedagog na Katedře vizuální komunikace Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě

doc. MgA. Petr Kvíčala
prorektor pro marketing a vnější vztahy VUT v Brně

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.
děkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

MgA. Milan Houser
děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně

Veškeré náklady spojené se soutěží byly hrazeny z rozvojového programu, který se nám pro tuto záležitost podařilo získat.