Proč chceme změnu?

Vysoké školy se vyvíjejí. Ačkoliv tak vizuální identita může být v určitém období dostačující – postupem času, tak jak se daná instituce rozvíjí a své působení aktivně rozšiřuje na stále širší spektrum skupin (uchazeči o studium, ale i jejich rodiče a prarodiče, studenti, absolventi, průmyslové podniky, odborná veřejnost aj.), se může ukázat, že již není nadále schopná pokrýt všechny potřeby a současně zachovat celkovou přehlednost a vizuálně kvalitní úroveň.

Do této fáze se dle našeho názoru dostal aktuální vizuální styl VUT v Brně. Logo je díky své subtilní konstrukci obtížně reprodukovatelné na menší plochy a stává se tak nečitelným a snadno přehlédnutelným. Přestože loga fakult mají společný základ s univerzitní značkou (písmena VUT), nepůsobí jednotně a jednotlivé symboly v nich nemají žádné společné prvky či koncepci. Při své práci jsme se nejednou setkali s tím, že ani lidé působící na VUT v logu tato tři písmena neidentifikovali.

Chtěli jsme proto vytvořit komplexní systém vizuální identity univerzity, který by posílil a zdůraznil příslušnost všech fakult, VŠ ústavů a dalších součástí k univerzitě jako celku. Přestože máme poměrně dlouhou tradici (od r. 1899), chceme se prezentovat jako moderní, inspirativní a atraktivní vzdělávací a vědecko-výzkumné centrum. Věděli jste, že současné logo ani zdaleka nepoužíváme tak dlouho, jak si mnozí z nás myslí? Ve své aktuální podobě začalo být používáno až v roce 1996.

Chceme se vizuálně odlišit od ostatních vysokých škol a díky výraznému a jednoduchému symbolu umožnit snadnou a jasnou identifikaci. Kromě šedé je naší současnou základní barvou modrá. Stejnou barvu používá v komunikaci jak největší technická univerzita v České republice (ČVUT), tak i největší brněnská univerzita (MU). S ČVUT nás navíc spojují tři společná slova – vysoké učení technické. Ocenili jsme proto, že návrh nové značky reaguje na tuto situaci a díky použití červené barvy nás jednak významně odlišuje od ostatních, ale také akcentuje naši historickou příslušnost k městu Brnu, jehož vizuální styl je postaven právě na využití červené barvy.

A proč nedali autoři do symbolu zkratku VUT? Toto řešení určitě napadlo mnohé z nás, ale kromě toho, že tato tři písmena nejsou oficiálním názvem (správná zkratka je VUT v Brně), si jen málokdo uvědomí, že takový symbol by byl nesrozumitelný v anglické verzi. V té musíme používat písmena BUT (Brno University of Technology). V době, kdy navazujeme a aktivně rozvíjíme spolupráci s univerzitami ze všech kontinentů, je nutné, abychom při veškeré komunikaci působili jednotně a proto je třeba, aby byl základní grafický symbol použitelný a srozumitelný v kterémkoliv jazyce. Tuto podmínku návrh nového loga bezpodmínečně splňuje.

Na závěr nám dovolte vyvrátit jednu utkvělou představu, se kterou jsme se v mnoha názorech setkali: symbol musí vizuálně prezentovat aktivitu, kterou se daná organizace zabývá. Na příkladu dvou značek, které všichni známe a které dokonale plní svou funkci, je jasně vidět, že to není tak úplně pravda. Loga společností jako Nike nebo Apple nemají nic společného s tím, čím se dané firmy zabývají. A přesto, kdekoliv je vidíme, jsme schopni danou značku ihned identifikovat.

Doufáme, že se nám na těchto řádcích podařilo postihnout alespoň základní východiska, která nás vedla k přesvědčení, že je třeba něco změnit.

Prorektor pro marketing a vnější vztahy
Útvar vnějších vztahů a marketingu