Co říkají autoři?

Jak vlastně návrh nového vizuálního stylu vznikl a na čem je založen? To mohou nejlépe vysvětlit jeho autoři – Klára Kvízová a Petr Krejzek z grafického studia ReDesign.

K zadání jsme přistupovali s tím, že chceme vytvořit jednoduchý, zapamatovatelný symbol, s možností širokého uplatnění. Tedy jít v podstatě opačnou cestou oproti tomu, co má VUT doposud — to bereme jako typickou ukázku velmi nesnadné cesty, při všech způsobech aplikace, které škola tohoto typu vyžaduje. Vsadili jsme na jednoduchost a představa byla od začátku jasná, takže se dá říci, že nám práce na vytvoření nové značky od počátku sedla.

Základní značka Vysokého učení technického v Brně vychází ze spojení symbolu a logotypu. Symbol T je grafickou extrapolací slova Technika, odvozeného z názvu školy a jádra jejího zaměření. Zjednodušený symbol funguje jako moderní a futuristický grafický akcent, který má vizuální schopnost jasné identifikace. Grafické T v sobě skrývá evokaci architrávu (architektura, stavba), konstrukčního fragmentu (inženýrství), pixelového rozhraní (informatika), jakož i celkové asociace symbolu tváře (humanitní obory školy).

Červená barevnost odvozená z barevnosti značky města Brna nepřímo navazuje na tradici české avantgardy (Ladislav Sutnar), oblý detail v tektonice T je navíc i určitou citací na charakteristické rysy brněnského funkcionalismu. Pro samotný logotyp je použito písmo Vafle. Svým technicistním charakterem a jednoduchou čitelností umožňuje značnou variabilitu a jednoduchou skladebnost. Každá z fakult je pak identifikována barevným kódem a nikoli piktogramem. Značka má působit pozitivně, sebevědomě, racionálně, přátelsky, evropsky. Dva řezy písma Vafle (Light a Bold) byly nově navrženy od písmolijny Suitcase Type Foundry a tím se stala Vafle VUT písmem navrženým přímo pro účely školy.

nakres